Устав ОРАП

                        «АНАЛИТИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯНЫ ДАМЫТУ ҚОҒАМЫ» Қоғамдық бірлестігінің ЖАРҒЫСЫ
 • «Аналитикалық психологияны дамыту қоғамы» Қоғамдық бірлестігінің мүшелерінің жалпы жиналысы БЕКІТКЕН, «25» наурыз 2024 жылғы №1 хаттама
 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «Аналитикалық психологияны дамыту қоғамы» қоғамдық бірлестігі, бұдан әрі Бірлестік деп аталып, аналитикалық психологияға ортақ мүдделер негізінде бірлескен азаматтардың еркін ерік білдіруі нәтижесінде және осы Жарғыда көрсетілген ортақ мақсаттарды іске асыру үшін пайда болған ерікті құралым болып табылады.

1.2. Бірлестіктің заңдылық, өз мүшелерінің тең құқылығы мен ерікті қалауларының, жариялық, өзін-өзі басқару мен өзін-өзі қаржыландыру принциптері негізінде құрылып, қызмет етеді. Алғашқы мемлекеттік тіркеу күні: 16.06.2008 жылы. БСН 080740010620.

1.3. Бірлестік өзінің өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 106 бабына, 1996 жылғы 31 мамырындағы Қазақстан Республикасының «Қоғамдық бірлестіктер туралы» Заңына, 2001 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Заңыңа, Қазақстан Республикасының басқа да қолданыстағы заңдарына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырады. Бірлестік өз атынан шарттар жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарға ие болуға, сотта және аралық сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

1.4. Бірлестіктің және тұрақты әрекет ететін оның басқарушы органының орналасқан орны: A25K2M6 (050010), Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Бөгенбай батыр көшесі, 86/47 үй, 102 кеңсе.

1.5. Бірлестік қоғамдық бірлестік түріндегі коммерциялық емес ұйым болып табылады және жергілікті ие және қызметін Алматы қаласы аумағында жүзеге асырады.

1.6. Бірлестік мемлекеттің міндеттемелеріне, ал мемлекет Бірлестіктің міндеттемелеріне жауап бермейді.

 1. БІРЛЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗІ МЕН МАҚСАТЫ

2.1. Бірлестік қызметінің мәні Аналитикалық психологияның теориясы мен практикасы саласында әлемдік және отандық жетістіктерді бірігіп тереңдете зерттеу, сондай-ақ білімнің осы саласын отандық психологтардың ортасында дамыту болып табылады.

2.2. Бірлестік қызметінің мақсаты:

-Халықаралық аналитикалық Психология қауымдастығының (IAAP) кейіннен аккредиттеуімен аналитикалық психология саласында практик мамандарды даярлауды ұйымдастыруға жәрдемдесу.

-Халықаралық аналитикалық психология қауымдастықтарымен ынтымақтастық.

-Аналитикалық психология саласындағы мамандарды ынтымақтастыққа шақыру.

-Аналитикалық Психология және психотерапия саласындағы ғылыми зерттеулерді дамытуға көмектесу.

-Аналитикалық психологияға бағытталған клиникалық қызметті дамыту.

-Аналитикалық Психология және психотерапия саласында оқытуға, білімнің теориялық және практикалық деңгейін арттыруға арналған стандарттар мен бағдарламаларды әзірлеу.

-Әріптестердің пікірталас топтарын қалыптастыру арқылы және мамандармен күтілетін бақылаулар арқылы жоғары кәсіби стандарттарды көтермелеу және дамыту.

-К.Г.Юнг пен постюнгиандықтардың идеяларын насихаттау мақсатында аналитикалық Психология және психотерапия бойынша оқиғаларды (дәрістер, семинарлар, конференциялар, мектептер, басылымдар және т.б.) ұйымдастыруға көмектесу.

-Халықаралық және ұлттық конгрестерге, конференцияларға, симпозиумдарға, семинарларға және т.б. қатысу.

-Әр түрлі аналитикалық мектептердің мамандары арасында пікір алмасуға ықпал ететін оқиғаларды (конференциялар, семинарлар және т.б.) ұйымдастыру.

 1. БІРЛЕСТІКТІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

3.1. Бірлестік Жарғыда және Қазақстан Республикасының Заңында ұсынылған өкілеттіліктер шеңберінде жұмыс атқаратын өзінің басқарушы органдары арқылы құқыққа ие болып өзіне қабылдайды.

3.2. Жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру үшін Бірлестіктің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен құқығы бар:

-өз қызметі туралы ақпараттар таратуға;

-соттарда және басқа мемлекеттік органдарда, өзге де қоғамдық бірлестіктерде өз мүшелерінің құқықтарын және заңды мүдделерін танытуға және қорғауға;

-бұқаралық ақпарат құралдарын құруға;

-Жалпы жиналыстар өткізуге;

-баспа қызметін жүзеге асыруға;

-халықаралық коммерциялық емес үкіметтік емес бірлестіктерге кіруге;

-баспа қызметін жүзеге асыруға;

3.3. Бірлестік міндетті:

-Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ Жарғыда көзделген нормаларды сақтауға;

-өз мүшелеріне олардың құқықтары мен мүдделерін қозғайтын құжаттармен және шешімдермен танысу мүмкіндігін қамтамасыз етуге;

-өзінің мүшелеріне ақшалай қаражаттар түсімдері мен шығындары жайында хабарлауға;

-тіркеуші органға тұрақты әрекет ететін басқарушы органының орналасқан орнының өзгеруі және Бизнес-сәйкестендірілген нөмірлердің ұлттық тізіліміне қосылатын мәлімет көлемінде жетекшілер жайындағы деректер жөнінде хабарлауға.

-бірлестік мүшелері бірлестік сайтына кірген / пайдаланған кезде ұсынатын дербес деректердің құпиялылығын қорғау режимін қамтамасыз етуге. Жария оферта орындау, кассалық чекті электрондық түрде электрондық пошта мекенжайына, пайдаланушымен байланысқа жіберу кезінде Пайдаланушының дербес ақпаратын ҚР қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда пайдалануға.

      4. БІРЛЕСТІККЕ МҮШЕ БОЛУ, ҚҰҚЫҚТАР МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР, МҮШЕЛІКТІ ТОҚТАТУ ШАРТТАРЫ.

4.1. Қоғамдық бірлестікке мүшелік ерікті негізде жүзеге асырылады. Саяси партияларды қоспағанда, 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары және (немесе) заңды тұлғалар — қоғамдық бірлестіктер, сондай-ақ шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдар бірлестіктің мүшелері бола алады.

4.2. Бірлестікке мүше етіп қабылдауды Бірлестік Басқармасы жазбаша өтініш негізінде жүзеге асырады.

4.3. Бірлестікке мүше етіп қабылдау туралы шешімді Бірлестік Басқармасы мүшелердің ең кем дегенде жартысы қатысқан жағдайда жай көпшілік дауыспен қабылдайды.

4.4. Бірлестіктің мүшелері:

-басқару органдарына сайлауға және сайлануға;

-Бірлестіктің басқару органдарының қарауына Бірлестіктің қызметіне қатысты сұрақтар бойынша ұсыныстар енгізуге;

-Бірлестіктің қызметіне қатысты ақпарат алуға;

-Бірлестіктің құрамынан еркін шығуға;

-Білікті кеңестер алуға.

4.4.1. АПДҚ мүшелері Халықаралық Аналитикалық Психология қауымдастығының IAAP мүшесі болуға құқылы: Мүшелікке өтінім берушіде болуы тиіс:

-Халықаралық Аналитикалық Психология қауымдастығының (IAAP) Жеке Мүшесінің сертификаты немесе соңғы емтиханды (алдын ала мүшелік) тапсырған мәртебесі болуы керек;

-АПДҚ оқу бағдарламасынан сәтті өту;

-Халықаралық Аналитикалық Психология қауымдастығының (IAAP) құрамында ұйымдардың біріне (АПДҚ болып табылмайтын) мүшелікке ие болу;

-клиникалық тәжірибеге ие болу (айына кемінде 40 сағат);

-Халықаралық Аналитикалық Психология қауымдастығының (IAAP) мүше мамандарымен бақылаулар (терілген және ағымдағы), интервизиялар немесе істерді талқылау болуы керек.

Жоғарыда аталған шарттарды орындаған АПДҚ мүшелері автоматты түрде Халықаралық Аналитикалық Психология қауымдастығының (IAAP) мүшесі болады.

4.5. Бірлестіктің мүшелері міндетті:

-бірлестіктің қызметіне қатысуға.

-осы Жарғыны, Бірлестіктің Әдеп кодексін және Бірлестік мүшелерінің құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін айқындайтын өзге де ішкі құжаттарды сақтауға.

-Бірлестіктің іс-шараларына қатысуға, кіру және мүшелік жарналарды, нысаналы жарналарды (іс-шараларға қатысу), Бірлестіктің жарғысында көзделген және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де жарналарды уақтылы енгізуге.

-Бірлестікке моральдық және материалдық залал келтіретін іс-әрекеттерге жол бермеуге.

-Бірлестіктің алдында тұрған міндеттерді шешуге белсенді жәрдемдесуге.

-Бірлестіктің басшы органдарының шешімдерін орындауға.

4.6. Бiрлестiкке мүшелiктi тоқтату Бiрлестiк мүшесiнiң жазбаша өтiнiшi негiзiнде және заңды тұлғаның жоғары тұрған органының шешiмi бойынша жүргiзiледi.

4.7. Бiрлестiк мүшелерiнiң Бiрлестiкке өздерi берген мүлiкке, оның iшiнде мүшелiк, кiру жарналарына құқығы жоқ.

4.8. Бiрлестiк мүшелерi Бiрлестiктiң мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi, сол сияқты Бiрлестiк өз мүшелерiнiң мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi.

4.9. Бiрлестiк мүшесi осы Жарғының талаптарын бұзғаны үшiн Бiрлестiк Басқармасының шешiмi бойынша Бiрлестiкке мүшелiк тоқтатылуы мүмкiн.

 1. БІРЛЕСТІКТІ БАСҚАРУ

5.1. Бірлестікті басқаруды мыналар жүзеге асырады:

-Басқарудың жоғары органы – Жалпы жиналыс

-Атқарушы орган – Басқарма  Төрағасының басшылығымен басқару.

-Бақылаушы орган – Ревизиялық комиссия

Бірлестіктің жоғары органы жылына кемінде бір рет шақырылатын бірлестік мүшелерінің жалпы жиналысы болып табылады. Бірлестіктің жалпы жиналысын шақыру туралы, оны өткізу орны, күні және нысаны туралы Басқарма Президенті хабарлайды. Ұйымның жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін 30 күннен кешіктірілмей жасалуы тиіс. Көрсетілген мерзімдерде жалпы жиналыс өткізу туралы хабарлама, Жиналыстың күн тәртібі ұйымның сайтында орналастырылуы тиіс;

Бірлестіктің жалпы жиналысы бірлестік мүшелерінің 2/3 бөлігі болған кезде заңды болып саналады.

Жалпы жиналыста бірлестіктің әрбір мүшесінің бір дауысы болады, кумулятивтік дауыс беру кезінде ұйымның әрбір мүшесіне тиесілі дауыстар саны тиісті алқалы органға сайлануы тиіс адамдардың санына көбейтіледі және ұйым мүшесі осылайша алынған дауыстарды бір кандидатқа толығымен беруге немесе оларды бірнеше кандидаттарға бөлуге құқылы.

Жалпы жиналыс Бірлестік мүшелерінің /3 бөлігініңң талап етілуімен немесе Бірлестіктің Басқарма Президентінің шешімімен кезектен тыс шақырылуы мүмкін.

5.2. Жалпы жиналыстың ерекше құзыреттілігіне мыналар жатады:

-Бірлестіктің Жарғысына, Әдеп кодексіне, Қазынашылық туралы ережелерге толықтырулар мен өзгерістер  енгізу;

-Бірлестікті ерікті түрде қайта ұйымдастыру және тарату;

-Бірлестіктің құзыреттілігін, ұйымдық құрылымын, басқару органының өкілеттілігін қалыптастыру және тоқтату тәртібін анықтау;

-атқарушы органдарының қаржылық есептілігін ұсыну тәртібі мен мерзімділігін, сондай-ақ, бақылау органымен тексерулерді өткізу тәртібін анықтау және нәтижелерін бекіту;

-заңнама актілерімен белгіленген шектерде Бірлестіктің басқа заңды тұлғаларды, сондай-ақ, өз филиалдарын және өкілдіктерін құру немесе қызметіне қатысу туралы шешімді қабылдау;

-құрылымдық бөлімшенің Директор лауазымына тағайындау және лауазымынан босату;

-сондай-ақ, заңнама актілеріне сәйкес Бірлестік қызметінің басқа мәселелері.

Жалпы жиналысқа қатысушылардың шешімдері жалпы жиналысқа қатысушылардың және бірлестік мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен және Бірлестік мүшелеріне жазбаша сауал салу тәртібімен қабылданады..

Жалпы жиналыс қабылдаған шешімдер жиналысқа қатысқан да, қатыспаған да Бірлестіктің барлық мүшелері үшін міндетті болып табылады. 

 5.2.1. Жалпы жиналыстың хаттамасы жалпы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей екі данада жасалады. Екі данаға да ұйым мүшелерінің жалпы жиналысында төрағалық етуші және ұйым мүшелерінің жалпы жиналысының хатшысы қол қояды.

 Ұйым мүшелерінің жалпы жиналысының хаттамасында:

 — жалпы жиналыстың өтетін орны мен уақыты;

 — ұйым мүшелеріне тиесілі дауыстардың жалпы саны;

 — жиналысқа қатысатын ұйым мүшелерінің дауыс саны;

 — жиналыстың төрағасы мен хатшысы, жиналыстың күн тәртібі.

   Жалпы жиналыстың хаттамасында сөз сөйлеудің негізгі ережелері, дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары, жиналыс қабылдаған шешімдер қамтылуға тиіс.

5.2.2.Атқарушы орган басқарманың алқалы органы– Басқарма Президентінің басшылығымен Басқарма болып табылады.

Басқарма ұйымның Ұйымның Басқарма мүшелерінің арасынан Басқарма хатшысын және Ұйымның қазынашысын таңдайды.

Басқарма:

-Жалпы жиналыс шақырып, онда қарастыруға сұрақтар дайындайды;

-Бірлестік қызметінің бағдарламаларын және жобаларын жасап, оны қарастыруға ұсынады;

-Нұсқаулықтар мен ережелер  жасап, оларды бекітеді, сондай–ақ Бірлестік қызметі туралы сұрақтар жөнінде құрылымды бекітеді;

-Қызметі Бірлестіктің жарғылық мақсаттарына жетуге бағытталған филиалдар мен өкілдіктер, кәсіпорындар мен ұйымдар құру туралы мәселелерді шешеді;

-Мүше қаражаттарының бюджетін  қалыптастырып, жарғылық мақсаттар мен Жалпы жиналыс шешімдерін жүзеге асыруға пайдаланады;

-Бірлестіктің мүлкін иеленуге, пайдалануға және қолына алуына қатысты сұрақтарды, оның ішінде Бірлестік мүшелерін материалдық қолдау және сыйақылар беру сұрақтарын шешеді;

-Бірлестіктің жобалары мен бағдарламаларының артықшылығын анықтайды, мемлекеттік немесе басқа гранттарға, қосымша қаржыландыру ұсынатын мемлекеттік конкурстарға қатысу үшін өтінімдер береді;

-Кіру және мүшелік жарналардың көлемін белгілейді;

-Бірлестікке мүшелер қабылдайды;

-Бірлестік мүшелерін кіру және мүшелік жарналарды төлеуден босату жөніндегі сұрақтарды шешеді;

-Бірлестіктің ішкі нормативті актілерін жасап бекітеді;

-Бірлестіктің  Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстарды Жалпы жиналыстың қарауына енгізу ұсыныстарын жасайды;

-Бірлестік аппараты қызметкерлерінің еңбек жалақысы туралы ережелерді, сондай–ақ Бірлестіктің қызметін реттейтін басқа да ішкі нормативті актілерді қабылдайды;

-Басқарма Президентінің жыл сайынғы есептерін тыңдайды;

-Бірлестіктің мақсаттық бағдарламаларын бекітеді;

-Бірлестіктің жекелеген бағдармалары мен жобалары бойынша жылдық есептерді, баланстар мен шығыс есептерін бекітеді;

-Басқарма отырыстары қажеттілік туындаған жағдайда тоқсан ішінде ең көп дегенде бір мәрте өткізіледі.

-Басқарма шешімі Басқарма мүшелерінің ең аз дегенде жартысы қатысса заңды күшке ие болады. Басқарма шешімдері жай басым дауыс беру жолымен қабылданады. Дауыс беру тәртібін Басқарма белгілейді.

5.3.1. Басқарма Президенті Жалпы жиналыспен Бірлестік мүшелерінің  қатарынан  3 жылдық мерзімге сайлайды. Дауыс беруге қатысқан Бірлестік Мүшелерінің берген  дауыстарының жартысынан астамына ие болған кандидат сайланған болып есептелінеді.

Басқарма Президенті, оның қызметі заңға қайшы сипатта екендігі, Бірлестіктің жарғылық мақсаттарына қайшы келетіндігі және Бірлестікке зиян келтіруі мүмкін екендігі анықталған жағдайда тек Жалпы жиналыстың шешімімен ғана мерзімінен бұрын қызметтен босатылады.

5.3.2.Басқарма Президенті:

-Бірлестік қызметінің ағымдағы басшылығын жүзеге асырады;

-Келісімшарттар мен басқа да келісімдерді жасауға қатысты сұрақтарды шешеді;

-Бірлестіктің атынан ешқандай сенімхатсыз әрекет етеді;

-Мемлекеттік билік және басқарма органдарымен, заңды және жеке тұлғалармен өзара қатынас жасау барысында Бірлестіктің мүддесін ұсынады;

-Сенімхат береді;

-Банктерде шоттар ашады;

-Бұйрықтар мен өзге де актілер шығарады;

-Бірлестік аппаратына қызметкелерді жұмысқа алады және жұмыстан шығарады;

-Бірлестік аппаратының қызметкерлерін қолдау шараларын қабылдайды және оларды жазаға тартады;

-Бірлестік аппараты қызметкерлерінің арасында міндеттерді бөледі және олардың өкілеттіліктерін белгілейді;

-Бірлестіктің мүлкі мен ақшалай қаражаттарына заңды тұлғаның жоғарғы органының келісімімен билік етеді;

— Жалпы жиналыс пен Бірлестік Басқармасының шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

— Жалпы жиналыс мен Басқарма мәжілістерін басқарады;

-Заңда белгіленген  тәртіпте бухгалтерлік есеп пен есеп жүргізуді, сондай-ақ басқа да құжаттарды жүргізуді қамтамасыз етеді;

5.3.3. Басқарманың Вице-президенті жалпы жиналыс ұйымның басқарма мүшелерінің арасынан 3 (үш) жыл мерзімге сайланады. Вице-Президент Басқарма төрағасының орынбасары ретінде ұйымның кеңесінде қызмет етеді.

Вице-Президент  Президент жұмыста болмағанда оны алмастырады және онымен міндеттерін бөліседі;

5.3.4. Қазынашыны басқарма өз мүшелерінің арасынан Басқарма өкілеттіктерінің қолданылу мерзіміне таңдайды. Қазынашы кіру және мүшелік жарналарды жинауға жауапты және келесі құқықтар мен міндеттерге ие:

— Жалпы жиналыс бекіткен бюджетке қаражат бөледі;

— кіру және мүшелік жарналарды жинау;

— барлық қаржы қаражатын есепке алуды жүзеге асырады;

— «ОРАП қазынашылығы туралы ережеге» сәйкес төлемдерді жүзеге асырады;

— жыл сайынғы Жалпы жиналыстарда бекітілген нысан бойынша қаржылық есеп береді.

5.4.1. Ревизиялық комиссиясы – Бірлестік қаражаттарын пайдаланудағы заңдылық пен тиімділікке, сондай-ақ оның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жасайтын орган.

5.4.2. Тексеру комиссиясын үш жыл мерзімге бірлестік мүшелерінің ішінен үш адамнан тұратын жалпы жиналыс сайлайды. Тексеру комиссиясының құрамына бірлестіктің Басқарма мүшелері, сондай-ақ жалдамалы бірлестікте жұмыс істейтін адамдар кіре алмайды.

5.4.3.  Тексеру комиссиясының қызметі жалпы жиналыс бекіткен тексеру комиссиясы туралы Ережемен айқындалады. Бірлестік басқармасы және барлық құрылымдық бөлімшелер Тексеру комиссиясына тексеру жүргізу үшін қажетті барлық материалдарды ұсынуды қамтамасыз етеді.

5.4.4.      Әдеп комитеті (бұдан әрі — ӘК)

5.4.5.      Әдеп комитеті Әдеп, қолдану практикасы және АПДҚ Әдеп кодексін бұзу жағдайларымен айналысады.

5.4.6.      Әдеп комитетінің мүшелерін жалпы жиналыс жиынтық дауыс беру арқылы бірлестік мүшелерінің арасынан 3 (үш) адамнан сайлайды, олардың кем дегенде екеуі, Президентті қоса алғанда, АПДҚ ең көне мүшелері болып табылады және олардың ешқайсысы 3 жыл мерзімге АПДҚ Басқармасының мүшесі болып табылмайды.

5.4.7.      ӘК негізгі функцияларына мыналар кіреді:

5.4.8.      — АПДҚ мүшесіне немесе мүшелеріне келіп түсетін шағымдар бойынша АПДҚ шағымдану рәсімін жүргізу, басқармаға нәтижелері туралы баяндайды және оған ұсынымдар береді;

5.4.9.      — этикалық мәселелерді туындаған кезде зерттеп, Басқарма мен жалпы жиналысқа ұсыныстар беру;

5.4.10.   — қажет болған жағдайда Әдеп кодексті қайта қарауға және жаңартуға жауапты;

5.4.11.   — Әдеп кодексін АПДҚ мүшелерінің аналитикалық психологтарының зерделеуін ұйымдастыруға, сондай-ақ оны нақты жағдайларда қолдануды талқылауға жауапты.

5.4.12.   Өзінің негізгі функцияларын орындау кезінде ӘК «АПДҚ Әдеп кодексіне» сәйкес әрекет етеді.

 1. БІРЛЕСТІКТІҢ МҮЛКІ ЖӘНЕ ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

6.1. Бірлестіктің мүлкі мен қаражаттары келесінің есебінен қалыптасады:

-Бірлестікке кіру және мүшелік жарналардың;

-ерікті ақшалай және басқалай жарналар, салымдар, соның ішінде Бірлестіктің нақты бағдармаларын жүзеге асыру мақсатындағы салымдарын;

-Бірлестіктің жарғылық мақсаттарына сәйкес жүзеге асырылатын шаруашылық қызметінен түсетін қаражаттардың;

-жарғыға сәйкес дәрістер, көрмелер және өзге де іс-шаралар өткізуден түсетін түсімдер, өндірістік және өзге де шаруашылық қызметтен түсетін кірістер және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде тыйым салынбаған басқа да түсімдер;

-грант түріндегі қаржылық көмек;

6.2. Бірлестік өз мүшелерінің, басқа азаматтардың және заңды тұлғалардың Жарғыда көзделген қызметті жүзеге асыру үшін берген мүліктердің, сондай-ақ жеке қаражаттарының, соның ішінде шаруашылық  қызметтен келіп түсетін табыстардың есебінен алынған немесе құралған мүліктің иесі болып табылады.

6.3. Бірлестіктің меншігі ғимараттар, құрылыстар, тұрғын үй қоры, жабдықтар, керек-жарақтар, ақшалай қаражат, акциялар және басқа да бағалы қағаздар, сондай-ақ осы Жарғыда көзделген қызметті қамтамасыз ету үшін қажетті өзге де мүлік болуы мүмкін. Бірлестік оған азаматтар мен заңды тұлғалар шарттық негізде беретін ғимараттарды, үй-жайларды, өзге де мүлікті, жер учаскелерін пайдалануға құқылы.

6.4. Бiрлестiк жарғылық мақсаттарға қол жеткiзетiндей кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыра алады.

6.5. Бiрлестiктiң кәсiпкерлiк қызметiнен алынатын табысты мүшелері арасында қайта бөлуге болмайды және ол жарғылық мақсаттарға жету үшiн пайдаланылуы тиiс. Бiрлестiктiң өз қаражатын қайырымдылық мақсаттарға пайдалануына жол берiледi.

6.6. Келіп түсетін қаражаттар мен жарналардың, сондай-ақ алынған таза табыстың  есебінен  қызметке қажетті  Бірлестіктің экономикалық қорлары,  соның ішінде еңбек жалақысы қоры және өкілдік қоры құрылады.

6.7.Филиал немесе өкілдікке Бірлестік мүлігі беріледі, сонымен қатар осы мүлікті билік ету құқығынсыз қолдануға құқығы бар.

 1. БІРЛЕСТІК ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

7.1.Бірлестіктің қаржылық жылы күнтізбелік жылдың 1-қаңтарынан 31-желтоқсанына дейін болып белгіленеді;

7.2. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіпте жүргізіледі.

7.3. Штаттағы қызметкерлерді қоспағанда, Бірлестік қызметі жұмыстан тыс уақытта жүзеге асырлады.

7.4. Аппарат қызметкерлерімен Бірлестіктің еңбек қатынастары (еңбек тәртібі, жұмыс және демалыс уақытты, кепілдік және шығында толтыру және т.б.) Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек заңымен реттеледі.

7.5. Бірлестіктің үшінші бір тұлғалармен және еңбек ұжымдарымен ара қатынастарының сипаты мен тәртібі нақты еңбек және шарушылық келісімдерде айқындалады.

7.6. Қызметкерлерді әлеуметтік сақтандыру қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіпте және шарттарда жүзеге асырылады.

 1. БІРЛЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАУЫ

8.1. Бірлестіктің қызметі қайта құру (қосылу, бірігу, бөліну) немесе тартылу жолымен тоқтауы мүмкін.

8.2. Бірлестіктің таратылуы немесе қайта құрылуы Жалпы жиналыстың шешімімен немесе қолданыстағы заңда көзделген жағдайларда жүзеге асады.

Бірлестікті қайта құру немесе тарату туралы шешім Жалпы жиналыстың шешімімен Бірлестік мүшелерінің  ең кем дегенде үштен екісінің дауыс беруімен қабылданады.

Бірлестікті қайта құру қосылу, бірігу, бөліну, бөлініп шығу, қайта құралу және заңда көзделген басқа да жолдармен жүргізілуі мүмкін. Бірлестікті қайта құрған кезде оның құқықтары мен міндеттемелері қайта құрылған ұйымдардың құрылтайшы құжаттарымен анықталатын құқықтық мұрагерлеріне өтеді.

Бірлестіктің таратылуын жоғарыда аталған органдардың құрған тарату комиссиясы жүргізеді. Тарату комиссиясы тарату тәртібін және мерзімін, сондай-ақ кредиторлардың шағымдануына мерзім белгілейді.

Тарату комиссиясы Қазақстан Республикасы орталық әділет органының баспа беттерінде оның таратылуы туралы және шығымдарды қарастыру тәртібі мен мерзімі туралы жариялайды. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған Бірлестіктің істерін басқару жөніндегі өкілеттіліктер өтеді. Тарату комиссиясы Бірлестіктің нақты мүлкін бағалайды, оның борышкерлер мен кредиторларын айқындайды, олармен есеп айырысып, Бірлестіктің үшінші тұлғалардың алдындағы қарыздарын өтеуге шаралар қабылдайды, тарату балансын құрып, оны Бірлестіктің Жалпы жиналысына ұсынады.

Бірлестік таратылғанда кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан соңғы қалған мүлік жарғылық мақсатқа бағытталады.

Бірлестік салықтық және басқа жеңілдіктерді пайдаланған жағдайда және мүшелердің және (немесе) құрылтайшылардың жарналарымен, өз қызметінің табысынан, қоғамның салған ақшаларымен қызмет етсе, сондай–ақ мемлекеттен немесе мемлекеттік емес ұйымдардан грант алған болса, тарату барысында кредиторлармен есеп айырысқаннан соңғы қалған мүлік Бірлестік мүшелерінің, лауазымды тұлғаларының немесе жалданбалы қызметкерлерінің арасында таратылмай, оның жарғылық мақсатына пайдаланылуы қажет.

8.3. Бірлестік қайта құрылған немесе таратылған жағдайда жұмыстан шығарылған қызметкерлерге қолданыстағы заңнамаға сәйкес олардың құқықтары мен мүдделерінің сақталатындығына кепілдік беріледі.

8.4. Бюджетпен, жалақы жөнінде жұмысшылармен, сондай-ақ кредиторлармен есептескеннен кейінгі қалған Бірлестіктің мүлкі мен қаражаттары Бірлестік мүшелерінің арасында таратылмайды және Тарату комиссиясының нұсқауларына сәйкес жарғылық мақсаттарды іске асыруға бағытталады.

8.5. Бірлестік өз қызметін тоқтатқаннан соң, жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың оған берген мүлкі иелеріне қайтарылады.

8.6. Бірлестікті тарату аяқталды, ал Бірлестік өзінің әрекет етуін тоқтатты деп осы жөнінде Бизнес-сәйкестендірілген нөмірлердің ұлттық реестріне жазбаны енгізгеннен кейін есептелінеді.

 

9. ФИЛИАЛДАР ЖӘНЕ ӨКІЛДІКТЕР

9.1. Қоғамдық бірлестік өкілетті мемлекеттік органда есептік тіркелуге тиісті, құрылымдық бөлімшелерді (филиалдар және өкілдіктер) құруға құқылы.

Құрылымдық бөлімшелер заңды тұлғалар болып табылмайды. Оларға Бірлестіктің мүліктері беріледі және олар үшін бекітілген ережелердің негізінде әрекет етеді. Құрылымдық бөлімше өзінің атауы бар мөрге, фирмалық белгісіне, бланктерге және басқа да деректемелерге, сонымен қатар, олармен өзінің қызметінің нәтижесінде алынған ақша қаражаттарын шоғырландыру үшін есептік шотты ашу құқығына ие болады.

9.2. Бірлестік филиалдардың және өкілдіктердің міндеттемелері бойынша жауапкершілікті көтереді.

9.3. Құрылымдық бөлімшенің қызметінің жалпы басқаруын Бірлестік жүзеге асырады. Құрылымдық бөлімшенің қызметінің ағымдағы басқаруын Директор жүзеге асырады. Директор Бірлестікті басқарудың жоғарғы органының шешімі бойынша лауазымға тағайындалады және лауазымынан босатылады және өзінің қызметінде Бірлестікке есеп береді. Директор оған Бірлестікпен берілген сенімхаттың негізінде әрекет етеді.

 

10.      БІРЛЕСТІК ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ

10.1. Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгізу Жалпы жиналыстың айрықша құзыреттілігіне жатады.

10.2. Жарғы өзгертулері мен толықтырулары бойынша ұсынысты енгізу құқығы Бірлестіктің кез келген мүшесіне тиесілі болады. Ұсыныс жазбаша түрде Бірлестік Президентіне жіберіледі. Бірлестік Президентіне келіп түскен ұсынысқа қолдау көрсетілген кезде олар Бірлестіктің мүшелері арасында талқылауға жіберіледі. Бұндай талқылауды Президент ұйымдастыруы тиіс. Президент Бірлестіктің Жалпы жиналысын шақырады және оны Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы күн тәртібінің мәселесіне қосады. Осы мәселе бойынша Жалпы жиналыстың шешімдері Жалпы жиналыс мүшелерінің 2/3 дауысымен қабылданады.

 

11. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ

11.1.Бірлестіктің заңды және жеке тұлғаларымен жасалатын істері бойынша барлық даулар, егер екі дауласушы тарап келісетін болса, не Жалпы жиналыспен, немесе дауласушы тараптар үшін соңғы әрі міндетті болып табылатын сот шешімімен шешіледі.

 

12. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

12.1. Егер осы Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болатын болса, онда бұл қалған ережелеріне қатысты болмайды. Жарамсыз ереже құқықтық қарым-қатынаста немесе мағынасына жақын рұқсатты ережемен алмастырылады.

«АНАЛИТИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯНЫ ДАМЫТУ ҚОҒАМЫ» ҚБ Басқарма Президенті Игумнова Ольга Владимировна

 
        УСТАВ
Общественного объединения «ОБЩЕСТВО РАЗВИТИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»

 

УТВЕРЖДЁН Общим собранием членов Общественного  объединения «Общество развития Аналитической психологии»

Протокол  №1 от 25 марта 2024 года

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общественное объединение «Общество развития Аналитической психологии», именуемое в дальнейшем Объединение, является добровольным формированием, возникшим в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе общности интересов к аналитической психологии и для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.

1.2. Объединение образовано и действует на принципах законности, равноправия и добровольного волеизъявления его членов, гласности, самоуправления и самофинансирования.

Дата первичной государственной регистрации: 16.06.2008 года, БИН 080740010620.

1.3. Свои полномочия Объединение выполняет в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, статьей 106 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об общественных объединениях» от 31 мая 1996 года, Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» от 16 января 2001 года, иным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Объединение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде и третейском суде.

1.4. Местонахождение Объединения и постоянно действующего его руководящего органа: A25K2M6 (050010), Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Богенбай батыра, дом 86/47, офис 102.

1.5. Объединение является некоммерческой организацией в форме общественного объединения, обладает местным статусом и распространяет действие на территории города Алматы.

1.6. Объединение не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Объединения.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ.

2.1. Целью деятельности Объединения является защита интересов психологов в совместном углубленном изучении мировых и отечественных достижений в области теории и практики Аналитической психологии, а также развитие этого направления знаний в среде отечественных психологов.

2.2. Предметом деятельности Объединения являются:

-Содействие в организации подготовки практикующих специалистов в области аналитической психологии с последующей аккредитацией Международной Ассоциацией Аналитической Психологии (IAAP).

-Сотрудничество с международными ассоциациями аналитической психологии.

-Приглашение к сотрудничеству профессионалов в области аналитической психологии.

-Помощь в развитии научных исследований в области аналитической психологии и психотерапии.

-Развитие клинической службы, ориентированной на аналитическую психологию.

-Разработка стандартов и программ для  обучения в области аналитической психологии и психотерапии, повышения теоретического и практического уровня знаний.

-Поощрение и развитие высоких профессиональных стандартов путем формирования дискуссионных групп коллег и через супервизии со специалистами.

-Содействие в организации событий (лекции, семинары, конференции, школы, публикации и т. п.) по аналитической психологии и психотерапии с целью популяризации идей К.Г. Юнга и постюнгианцев.

-Участие в международных и национальных конгрессах, конференциях, симпозиумах, семинарах и т. п.

-Организация событий (конференции, семинары и т.п.), которые способствуют обмену взглядами между профессионалами разных аналитических школ.

 

 1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

3.1. Объединение приобретает права и принимает на себя обязанности через свои руководящие органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных Уставом и законодательством Республики Казахстан.

3.2. Для осуществления уставных целей Объединение в установленном законодательством Республики Казахстан порядке имеет право:

-распространять информацию о своей деятельности;

-представлять и защищать права и законные интересы своих членов в судах и других государственных органах, иных общественных  объединениях;

-учреждать средства массовой информации;

-проводить конференции;

-вступать в международные некоммерческие неправительственные объединения;

-осуществлять издательскую деятельность;

3.3. Объединение обязано:

-соблюдать законодательство Республики Казахстан, а также нормы, предусмотренные Уставом;

-обеспечить своим членам возможность ознакомиться с документами и решениями, затрагивающими их права и интересы;

-информировать своих членов о поступлении и расходовании денежных средств;

-информировать регистрирующий орган об изменениях местонахождения постоянно действующего руководящего органа и данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

-обеспечить режим защиты конфиденциальности персональных данных которые члены Объединения предоставляют при посещении/использовании сайта Объединения. Использовать персональную информацию пользователя при исполнении публичной оферты, направлении кассового чека в электронном виде на адрес электронной почты, связи с пользователем, в иных целях, не противоречащих действующему законодательству РК.

4.ЧЛЕНСТВО В ОБЪЕДИНЕНИИ, ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ, УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА.

4.1. Членство в общественном объединении осуществляется на добровольной основе. Членами Объединения могут быть граждане Республики Казахстан достигшие 18 лет и (или) юридические лица — общественные объединения, за исключением политических партий, а также иностранные граждане и лица без гражданства. 

4.2. Прием в члены Объединения производится Правлением Объединения на основании письменного заявления.

4.3. Решение о приеме в члены Объединения принимается Общим собранием, при участии не менее половины его членов, простым большинством голосов.

4.4. Члены Объединения имеют право:

-избирать и быть избранными в органы управления.

-вносить предложения по вопросам, относящимся к деятельности Объединения, на рассмотрение руководящих органов Объединения.

-получать информацию, касающуюся деятельности Объединения.

-свободного выхода из состава Объединения.

-получать квалифицированную консультацию.

4.4.1. Члены ОРАП имеют право стать членами Международной Ассоциации Аналитической Психологии IAAP. Членство предполагает, что заявитель должен:

-иметь сертификат Индивидуального Члена Международной Ассоциации Аналитической Психологии (IAAP) или статус сдавшего финальный экзамен (предварительного членства);

-успешно пройти учебную программу ОРАП;

-иметь членство в одной из организаций (не являющейся ОРАП) в составе Международной Ассоциации Аналитической Психологии (IAAP);

-иметь клиническую практику (не менее 40 часов в месяц);

-иметь супервизии (как набранные, так и текущие), интервизии или обсуждение случаев со специалистами-членами Международной Ассоциации Аналитической Психологии (IAAP), признанными ОРАП в качестве супервизоров.

Члены ОРАП, выполнившие вышеуказанные условия становятся членами Международной Ассоциации Аналитической Психологии (IAAP).

4.5. Члены Объединения обязаны:

-участвовать в деятельности Объединения.

-соблюдать настоящий Устав, этический кодекс Объединения и иные внутренние документы, определяющие права, обязанности и ответственность членов Объединения.

-принимать участие в мероприятиях Объединения, своевременно вносить вступительные и членские взносы, целевые взносы (участие в мероприятиях), иные взносы предусмотренные Уставом Объединения и не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

-не допускать действий, наносящих Объединению моральный и материальный ущерб.

-активно содействовать решению стоящих перед Объединением задач.

-выполнять решения руководящих органов Объединения.

4.6. Прекращение членства в Объединении производится на основании письменного заявления члена Объединения и по решению вышестоящего органа юридического лица.

4.7. Члены Объединения не имеют прав на переданное ими Объединению имущество, в том числе на членские, вступительные взносы.

4.8. Члены Объединения не отвечают по обязательствам Объединения, равно как и Объединение не отвечает по обязательствам своих членов.

4.9. За нарушение членом Объединения требований настоящего Устава по решению Правления Объединения членство в Объединении может быть прекращено.

 1. УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЕМ

5.1.Руководство Объединением осуществляют:

-Высший орган управления – Общее собрание.

-Исполнительный орган – Правление во главе с Президентом Правления.

-Контрольный орган — Ревизионная комиссия.

Высшим органом Объединения является Общее собрание членов Объединения, созываемое не реже одного раза в год. О созыве Общего собрания Объединения, о месте, дате и форме его проведения объявляется Президентом Правления. Сообщение о проведении общего собрания Организации должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до дня проведения Общего собрания. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня собрания должны быть размещены на сайте Организации;

Общее собрание Объединения считается правомочным при наличии 2/3 членов Объединения.

На Общем собрании каждый член Объединения имеет один голос, при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому члену Организации, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий коллегиальный орган, и член Организации вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами.

Внеочередной созыв Общего собрания может быть проведен по требованию 1/3 членов Объединения, или по решению Президента Правления Объединения.

5.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

— внесение дополнений и изменений в Устав Организации, Этический кодекс, Положение о казначействе;

-добровольная реорганизация и ликвидация Объединения;

-определение компетенции, организационной структуры, порядка формирования и прекращение полномочий органов управления Объединения;

-определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности исполнительных органов, а также порядка проведения проверки контрольным органом и утверждение их результатов;

-принятие в пределах, установленных законодательными актами, решения об участии Объединения в создании или деятельности других юридических лиц, а также своих филиалов и представительств;

-назначение на должность и освобождение от должности Директора структурного подразделения;

— также другие вопросы деятельности Объединения в соответствии с законодательными актами.

Решения участников Общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих и в порядке письменного опроса представленных членов на Общем собрании членов Объединения.

Решения, принятые Общим собранием, являются обязательными для всех членов Объединения, как присутствовавших на собрании, так и отсутствовавших на нем.

5.2.1. Протокол Общего собрания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании членов Организации и секретарем Общего собрания членов Организации.

В протоколе Общего собрания членов Организации указываются:

место и время проведения Общего собрания;

— общее количество голосов, принадлежащих членам Организации;

— количество голосов, которыми обладают члены Организации, принимающие участие в собрании;

— председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

5.2.2. Исполнительным органом является коллегиальный орган управления — Правление во главе с Президентом Правления.

Правление избирается Общим собранием в составе 5-ти человек сроком на 3 года, из числа членов Объединения.

Правление из числа членов Правления Организации выбирает секретаря Правления и казначея Организации.

Правление:

-созывает и готовит вопросы для рассмотрения на Общем собрании;

-разрабатывает и представляет на рассмотрение программы и проекты деятельности Объединения;

-разрабатывает и утверждает инструкции и положения, а также устанавливает структуру по вопросам деятельности Объединения;

-производит формирование и использование бюджетов членских средств на осуществление уставных целей и решений Общего собрания;

-решает вопросы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом Объединения, в том числе вопрос материального поощрения и премирования членов Объединения;

-определяет приоритетность проектов и программ Объединения, подаёт заявки на государственные или другие гранты, участие в государственных конкурсах на предоставление дополнительного финансирования;

-определяет размеры вступительного и членских взносов;

-осуществляет прием членов в Объединение;

-решает вопросы об освобождении членов Объединения от уплаты вступительного и членских взносов;

-разрабатывает и утверждает внутренние нормативные акты Объединения;

-разрабатывает предложения по внесению на рассмотрение Общего собрания изменений и дополнений к Уставу Объединения;

-принимает положения об оплате труда сотрудников аппарата Объединения, а также другие внутренние нормативные акты, регулирующие деятельность Объединения;

-заслушивает ежегодные отчеты Президента Правления;

-утверждает целевые программы Объединения;

-утверждает годовые отчеты, балансы, и сметы расходов по отдельным программа и проектам Объединения;

-Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

-Решения Правления правомочны при участии в его заседании не менее половины членов Правления. Решения Правления принимаются простым большинством голосов. Процедура голосования определяется Правлением.

5.3.1. Президент Правления избирается Общим собранием из числа членов Объединения открытым голосованием сроком на 3 года. Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов членов Объединения, принявших участие в голосовании.

Президент Правления может быть досрочно освобожден от занимаемой должности лишь решением Общего собрания в случае, если будет установлено, что его деятельность носит противоправный характер, противоречит уставным целям Объединения и может нанести ущерб Объединению.

5.3.2. Президент Правления:

-осуществляет текущее руководство деятельностью Объединения;

-решает вопросы, связанные с заключением договоров и иных сделок;

-без доверенности действует от имени Объединения;

-представляет интересы Объединения во взаимоотношениях с органами государственной власти и управления, юридическими и физическими лицами;

-выдает доверенности;

-открывает счета в банках;

-издает приказы, распоряжения и другие акты;

-принимает на работу и увольняет с работы сотрудников аппарата Объединения;

-принимает меры поощрения к работникам аппарата Объединения и налагает на них взыскания;

-распределяет обязанности между работниками аппарата Объединения и определяет их полномочия;

-распоряжается имуществом и денежными средствами Объединения с согласия вышестоящего органа юридического лица;

-организует выполнение решений Общего собрания и Правления Объединения;

-руководит заседаниями Правления Объединения;

-обеспечивает ведение в установленном законодательством порядке бухгалтерского учета и отчетности, а также другой документации.

5.3.3. Вице-Президент Правления избирается Общим собранием из числа членов Правления Организации сроком на 3 (три) года. Вице-Президент входит в Правление Организации в качестве заместителя председателя Правления.

Вице-Президент замещает Президента в его отсутствие и делит с ним его обязанности;

5.3.4. Казначей выбирается Правлением из числа своих членов сроком на срок действия полномочий Правления. Казначей отвечает за сбор вступительных и членских взносов, и имеет следующие права и обязанности:

— распределяет средства по утвержденному Общим собранием бюджету;

— сбор вступительных и членских взносов;

— осуществляет учет всех финансовых средств;

— осуществляет платежи в соответствии с «Положением о казначействе ОРАП»;

— на ежегодных Общих Собраниях представляет финансовый отчет по утвержденной форме.

Ревизионная комиссия — орган, осуществляющий контроль за законностью и эффективностью использования средств Объединения, за его финансово-хозяйственной деятельностью.

5.4.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием в составе трех человек из числа членов Объединения сроком на три года. В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены Правления Объединения, а также лица, работающие в Объединении по найму.

5.4.2. Деятельность Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденной Общим собранием. Правление Объединения и все структурные подразделения обеспечивают представление Ревизионной комиссии всех необходимых для проведения ревизии материалов.

5.4.3. Этический комитет (далее ЭК).

5.4.4. Этический комитет занимается вопросами этики, практики применения и случаями нарушений Этического кодекса ОРАП.

5.4.5.Члены этического комитета, избираются кумулятивным голосованием Общим собранием из числа членов Объединения в количестве 3 (трёх) человек из которых, по крайней мере, двое, включая Президента, являются старейшими членами ОРАП, и ни один из них не является членом Правления ОРАП  сроком на 3 года.

5.4.6. В основные функции ЭК входит:

5.4.7. — вести процедуру обжалования ОРАП по жалобам, поступающим на члена или членов ОРАП, докладывает о результатах Правлению и дает ему рекомендации;

5.4.8. — изучать этические вопросы, по мере их возникновения, и давать рекомендации Правлению и Общему собранию;

5.4.9. — отвечать за пересмотр и обновление Этического кодекса по мере необходимости;

5.4.10. — отвечать за организацию изучения Этического кодекса аналитическими психологами членами ОРАП, а также за обсуждение его применения в конкретных ситуациях.

5.4.11. При исполнении своих основных функций ЭК действует в соответствии с «Этическим кодексом ОРАП».

 1. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ.

6.1. Имущество и средства Объединения формируются за счет:

-вступительных и членских взносов членов Объединения;

-добровольных денежных и иных взносов, пожертвований, в том числе с целевым назначением, на осуществление

конкретных программ Объединения;

-поступлений от хозяйственной деятельности, осуществляемой в соответствии с уставными целями Объединения;

-поступлений от проведения в соответствии с уставом лекций, выставок, и иных мероприятий, доходов от производственной и иной хозяйственной деятельности и других, не запрещенных законодательными актами Республики Казахстан, поступлений;

-финансовая помощь в виде грантов.

6.2. Объединение является собственником имущества, переданного ему членами, иными гражданами и юридическими лицами для выполнения деятельности, предусмотренной его уставом, а также имущества, приобретенного или созданного им за счет собственных средств, включая доходы от хозяйственной деятельности.

6.3. Собственностью Объединения могут быть здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции и другие ценные бумаги, а также иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. Объединение вправе пользоваться зданиями, помещениями, иным имуществом, земельными участками, предоставляемыми ему гражданами и юридическими лицами на договорных началах.

6.4. Объединение может осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению уставных целей.

6.5. Доходы от предпринимательской деятельности Объединения не могут перераспределяться между членами и должны использоваться для достижения уставных целей. Допускается использование Объединением своих средств на благотворительные цели.

6.7. 3а счет поступивших средств и взносов, также полученного чистого дохода, создаются необходимые для деятельности экономические фонды Объединения, в том числе фонд оплаты труда и представительский фонд.

6.8. Филиал или представительство наделяется имуществом Объединения, также имеет право пользоваться данным    имуществом без права распоряжения.

 1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ.

7.1. Финансовый год Объединения устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

7.2. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.

7.3. Деятельность Объединения, за исключением штатных сотрудников, осуществляется в нерабочее время.

7.4. Трудовые взаимоотношения Объединения с работниками аппарата (режим труда, рабочее время и время отдыха, гарантии и компенсации и т.д.) регулируются действующим трудовым законодательством Республики  Казахстан.

7.5. Характер и порядок взаимоотношений Объединения с третьими лицами и трудовым коллективом определяются в конкретных трудовых и хозяйственных соглашениях.

7.6. Социальное страхование работников осуществляется в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

 1. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ.

8.1. Прекращение деятельности Объединения может быть произведено путем реорганизации (слияния, присоединения, разделения) или ликвидации.

8.2. Ликвидация или реорганизация Объединения производится по решению Общего собрания либо суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Решение о реорганизации или ликвидации Объединения принимается по решению Общего собрания не менее, чем двумя третями голосов членов Объединения.

Реорганизация Объединения может быть произведена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования и в других формах, предусмотренных законодательством. При реорганизации Объединения его права и обязанности переходят к правопреемникам, которые определяются учредительными документами вновь создаваемых организаций.

Ликвидация Объединения производится ликвидационной комиссией, образуемой органами, перечисленными выше. Ликвидационная комиссия устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок для предъявления претензий кредиторов.

Ликвидационная комиссия помещает в печатных изданиях центрального органа юстиции Республики Казахстан публикацию о его ликвидации и о порядке и сроках рассмотрения претензий. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Объединения. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Объединения, выявляет его дебиторов и кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Объединения третьим лицам, составляет ликвидационный баланс и представляет его Общего собрания Объединения.

При ликвидации Объединения оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется на уставные цели.

В случае, когда Объединение пользовалось налоговыми и другими льготами и существовало на взносы членов и (или) учредителей, доходы от своей деятельности, пожертвования общественности, получало гранты от государства или негосударственных организаций, имущество, оставшееся при ликвидации после расчетов с кредиторами, не может быть перераспределено между членами, должностными лицами или наемными работниками Объединения, а должно быть использовано на его уставные цели.

8.3. При реорганизации и ликвидации Объединения, уволенным работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством.

8.4. Имущество и средства Объединения после расчетов с бюджетом, работниками по оплате труда, кредиторами, не могут быть распределены между членами Объединения и направляются на реализацию уставных целей в соответствии с указаниями ликвидационной комиссии.

8.5. После прекращения деятельности Объединения имущество, предоставленное в его пользование юридическими или физическими лицами, подлежит возврату его владельцу.

8.6. Ликвидация Объединения считается завершенной, а Объединение прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

 1. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

9.1. Общественное объединение имеет право создавать структурные подразделения (филиалы и представительства), которые подлежат учетной регистрации в уполномоченном государственном органе.

Структурные подразделения не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Объединения и действуют на основании утвержденных им положений. Структурные подразделения имеют печать со своим наименованием, фирменный знак, бланки и прочие реквизиты, а также право на открытие расчетного счета для аккумулирования денежных средств, полученных ими в результате своей деятельности.

9.2. Объединение несет ответственность по обязательствам филиала и представительства.

9.3. Общее руководство деятельностью структурного подразделения осуществляется Объединением. Текущее руководство деятельностью структурного подразделения осуществляется Директором. Директор назначается на должность и освобождается от должности по решению высшего органа управления Объединения и в своей деятельности подотчетен Объединению. Директор действует на основании доверенности, выданной ему Объединением.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

10.1. Внесение изменений и дополнений в устав относится к исключительной компетенции Общего собрания Объединения.

10.2. Право внесения предложений по изменению и дополнению Устава принадлежит любому члену Объединения. Предложение направляется Президенту Правления Объединения в письменном виде. В случае, когда поступившие предложения Президенту Правления Объединения будут поддержаны, они направляются для обсуждения среди членов Объединения. Такое обсуждение должен организовать Президент Правления. Президент Правления созывает Общее собрание Объединения и включает в его повестку вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав. Решения Общего собрания по данному вопросу принимаются 2/3 голосов членов Общества.

 1. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 11.1. Все споры по делам Объединения с юридическими и физическими лицами разрешаются либо Общим собранием, если обе спорящие стороны будут согласны, либо решением суда, являющимся окончательным и обязательным для спорящих сторон.        

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Если одно из положений настоящего устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении или близким по смыслу положением.

Президент Правления ОО «ОБЩЕСТВО РАЗВИТИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ» Игумнова Ольга Владимировна